Proef Autorijles vanaf 16,5 - 17 jaar gaat vanaf november 2011 van start.

 
Er is al enige tijd sprake van het verlagen van de leeftijdsgrens voor het behalen van het rijbewijs-B (personenauto). Wat de eisen en de voorwaarden worden voor zowel de aspirant- bestuurder / automobilist, als de aangemelde begeleiders, lees je in onderstaand artikel. Het gaat vooralsnog om een proef van zes jaar.

 

Doel van het behalen van je rijbewijs op je 17de

Er is gekozen voor een model waarin het niet gaat om het opleiden, maar om het maken van ervaringskilometers door de aspirant bestuurder met een goedgekeurde begeleider. Je mag alleen onder begeleiding rijden ná het voltooien van je rij-opleiding en het behalen van je rijbewijs-B bij het CBR.

 

Leeftijdscriteria begeleid rijden

Over de leeftijdscriteria voor de proef begeleid rijden bestaan enkele misverstanden. Daarom vindt u hieronder een verduidelijking.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil in november 2011 starten met de proef begeleid rijden voor de rijbewijscategorie B (personenauto), met de volgende leeftijdscriteria:

  • Jongeren die op of na de ingangsdatum van het begeleid rijden 17 jaar worden, kunnen een praktijkexamen afleggen. Als een jongere op de ingangsdatum al 17 jaar is, kan hij dus géén praktijkexamen doen in het kader van de proef.
  • Tijdens de proef begeleid rijden kunnen jongeren vanaf 16 jaar een theorie-examen afleggen.
  • Tijdens de proef begeleid rijden kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar een rijopleiding volgen.

Tot 1 november ligt de minimumleeftijd voor rijlessen, theorie-examen en praktijkexamen voor de personenauto nog op 18 jaar.

 

Eerst Theorie-examen, dan pas praktijk-examen

Vanaf de dag dat je 16,5 jaar bent geworden mag je op voor je theorie-examen-B, waarna de praktijklessen mogen beginnen als je geslaagd bent voor het theorie-examen. Vanaf de dag dat je 17 jaar bent geworden mag je examen afleggen voor je autorijbewijs.

 

Je definitieve rijbewijs-B voor de personenauto

Als je geslaagd bent voor je rij-examen, krijg je een volwaardig, definitief rijbewijs en géén voorlopig rijbewijs. Totdat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je alleen met een door jou opgegeven begeleider(s) rijden die aan de eisen voldoet.

 

Eisen voor de begeleider(s)

  • minimaal 5 jaar een rijbewijs-B hebben
  • minimaal 27jaar oud zijn
  • geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
  • geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad
  • geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad
  • niet onder invloed zijn van drugs, alcohol of medicijnen tijdens het begeleiden
  • zich tijdens de begeleiding altijd kunnen legitimeren met geldig rijbewijs


De aspirant bestuurder (jij) mag 1 tot 5 begeleiders opgeven die aan de eisen voldoen en hem of haar tot de 18de verjaardag begeleiden. De begeleider(s) -die de rol van coach krijgt toebedeeld- moet een geldige pas kunnen tonen, die door de aspirant bestuurder aangevraagd moet worden bij het RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer).

 

Minderjarigheid van de bestuurder

Omdat de aspirant bestuurder nog minderjarig is, moet een schriftelijke verklaring van één van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger overlegd worden.
De minderjarige bestuurder is echter wel juridisch bestuurder, zodat hij of zij wel verantwoordelijk is voor het eigen handelen tijdens het besturen van het voertuig, bij deelname aan het verkeer.

 

Sanctie - Rijden zonder begeleider

Rijdt de 17-jarige zonder begeleider, dan volgt hier een sanctie op door ongeldig verklaren van het rijbewijs. Dit betekent dat je alsnog moet wachten tot je 18 jaar oud bent en dan weer opnieuw zowel je theorie-examen, als je praktijkexamen moet afleggen.
Tevens ben je (mede)verantwoordelijk voor je begeleider. Verkeert deze tijdens de begeleiding onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen, dan zal je ook weer opnieuw de bovenomschreven examens moeten doen, ná het bereiken van de dag dat je 18 jaar geworden bent.

 

Voor meer informatie zie ook: http://www.2todrive.nl/