Auto Theoriecertificaat 


Om een theoriecertificaat voor de auto te behalen, ga je examen doen bij het CBR. Als goede voorbereiding op dit examen bieden wij je de mogelijkheid hiervoor een theoriecursus te komen volgen.  Onze docent kan je helpen de stof in je op te nemen en je te wijzen op knelpunten in de stof.

 

Theorie Examen

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Bij gevaarherkenning krijg je vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen. Je moet minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden om te slagen.

  

Gevaarherkenning

 

De vragen over gevaarherkenning beantwoord je door aan te geven wat je in bijvoorbeeld onderstaande situatie zou doen:Gevaarherkenning

 

  •  remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor iedere vraag heeft u 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet u vaak nog veel sneller beslissen wat u doet!

  

Verkeersregels

 

Natuurlijk moet u weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Uw kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Voorbeeld 1:Verkeersregelsvb1

Voorbeeld 2:Verkeersregelsvb2

 

 

 

Verkeersinzicht

 

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Voorbeeld:Verkeersinzicht

 

  

theorielokaal
De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die je op een grote tv-monitor ziet. Je moet je dan voorstellen dat je de bestuurder van het CBR-voertuig bent.

Graag leiden wij je op tot een verantwoorde bestuurder met oog voor verkeersveiligheid en het milieu.

Wij nodigen je uit om zonder enige verplichting contact met ons op te nemen en je wensen kenbaar te maken.